Wij proberen ervoor te zorgen dat kleuters zich thuis voelen in onze school en dat ze graag komen. Wij willen een school zijn die werkt vanuit een katholieke inspiratie. Belangrijk in onze werking vinden wij het voorleven en beleven van waarden zoals: tederheid, geborgenheid, verbondenheid, eerlijkheid, vriendschap, warmte, verdraagzaamheid, behulpzaamheid en respect.

We zijn ervan overtuigd dat in elke kleuter talenten schuilen. De kunst bestaat er in om elke kleuter te laten aanvoelen dat het belangrijk is, dat het uniek is en dat het heel wat zaken echt goed kan! Elke kleuter verdient bij ons een kroontje!

Wij willen een echte basisschool zijn waar kinderen een stevige basisvorming krijgen. Dat begint al in de kleuterklas. Wij werken daarom met gelijkaardige werkvormen en materialen als op de lagere school.

Binnen onze kleuterschoolwerking staan vijf aandachtspunten centraal:

  1. Ontmoeten
  2. Hoekenwerk
  3. Ontwikkeling-ondersteunend leren
  4. Muzisch-creatief
  5. Projectwerking