> Geen loze slogan:
“VOOR ELKE KLEUTER EEN KROON …”
Onze  slogan “Voor elke kleuter een kroon…” zetten we graag extra in de kijker. Het is immers door het belonen waarderen en bevestigen van elk talent van uw kleuter dat hij/zij mooie groei – en ontwikkelingskansen krijgt op onze kleuterschool. Voor elk talent verdient ook uw kleuter een kroontje! We zijn ervan overtuigd dat in elke kleuter talenten schuilen. De kunst bestaat er in om elke kleuter te laten aanvoelen dat het belangrijk is, dat het uniek is en dat het heel wat zaken echt goed kan! Elke kleuter verdient bij ons een kroontje!

> Waarde(n)vol leren
We streven ernaar kleuters gelukkig te maken. Een positief gevoel hebben van zichzelf, van de anderen en van de wereld zijn waarde(n)volle leerdoelen. We werken met bijzondere methodes om het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kleuter te bevorderen.
Zinvol tekenen is hier een voorbeeld van.
We willen vooral een warme school zijn met een hartelijk onthaal voor allen.

Sportieve school
De wekelijkse turnlessen, het buiten spelen en de bijzondere aandacht voor fietsen komen tegemoet aan de bewegingsdrang van uw kleuter. Daarnaast gaan we met de oudste kleuters zwemmen en rollebollen. Met de ganse kleuterschool organiseren we graag  een sport- en speldag. 

> Zorgzame school
We houden het ontwikkelingsniveau van uw kleuter nauwgezet bij in een groeifiche en zien op elk moment of elke kleuter goed in ontwikkeling is. U wordt via een kleuterrapportje en oudercontacten op de hoogte gehouden van de vorderingen van uw kind. U krijgt tips om uw kind nog beter te helpen ontwikkelen.
Kleuters die wat langzamer of sneller zijn, kunnen voor elk domein op hun niveau aansluiten en worden extra begeleid door juffen die elk op een bepaald terrein gespecialiseerd zijn.
We ervaren dat kleuters in onze leefgroepenwerking soms snel(ler) leren. Ze worden dan ook voortdurend geprikkeld door hun oudere klasgenootjes en het rijke materiaal in de klas. We bieden deze kinderen doelgerichte activiteiten en materialen aan en laten hen optimaal genieten van kleuter zijn.
We kiezen ervoor om kleuters veel uitdaging te bieden op allerlei aspecten en werken intensief rond werkhouding en zelfstandigheid.

> Rust en relaxatie in de kijker
Bijzonder op onze kleuterschool is de veelvuldige aandacht voor relaxatieoefeningen. We doen relaxatiespelletjes, ademhalingsoefeningen, werken met een rituelendoos, doen yogaspelletjes,…

> Jarig zijn
Elke kleuter staat in het middelpunt van de belangstelling op zijn/haar verjaardag en u mag mee komen vieren in de klas. Kom gezellig mee feesten, foto’s maken, filmen!

> De logeerknuffels
Deze gaan om de beurt bij een andere kleuter logeren.

> Klein leert van en met groot
Kinderen van de lagere school mogen in beurtrol mee spelen op onze kleuterspeelplaats . Ze komen ook al eens voorlezen, poppenspel spelen of een spelletje spelen. Ook leerlingen van de secundaire school, humane wetenschappen, komen op regelmatige basis spelen en werken met onze kleuters.
Een bijzondere aandacht gaat naar ons project met het rusthuis. We gaan regelmatig dansen en zingen in het rusthuis en zij komen ook een keer op bezoek in onze kleuterschool. Samen doen we uitstappen of nemen we deel aan muzische uitdagingen!