Voor- en naschoolse kinderopvang

Karel Boomstraat 44

2320 Hoogstraten

(03) 314 68 00

www.landelijkekinderopvang.be

Online te reserveren tussen 9u tot 14u !

Helpdesk Landelijke Kinderopvang:  (070) 24 60 41

Hoe gaat het bij ons op school?

U geeft zelf door aan Stekelbees of uw kind naar de voor- en naschoolse opvang moet.
Stekelbees brengt en haalt de opgegeven kinderen van en naar  school met een busje of met de huifkarfiets.

Indien uw kind ingeschreven is maar toch niet naar Stekelbees gaat die dag, dan moet u dit altijd annuleren!