Het basisonderwijs is gratis.
Er is geen inschrijvingsgeld te betalen.
Activiteiten die nodig zijn om de ontwikkelingsdoelen en eindtermen te behalen zijn kosteloos.
We voorzien minstens drie betaalmomenten per schooljaar.
Bevraag de directeur indien nodig naar een aangepaste betalingsformule!
Indien u problemen ondervindt  met de betaling van deze factuur kan u steeds met onze school contact opnemen om een afbetalingsplan op te maken.
Indien u het wenst, kan u voor ondersteuning contact opnemen met het OCMW van uw gemeente.

Kosten voor activiteiten die het schoollopen aangenamer en interessanter maken zitten vervat in de maximumfactuur.
Deze legt vast hoeveel wij maximaal doorrekenen en die we dus niet gratis aanbieden.
Voor de kleuters is de factuur voor theater / poppenspel /schoolreis /sport- en speldagen / zwemmen (oudste kleuters) en uitstappen tot een maximumbedrag per schooljaar beperkt.

U kan alles gedetailleerd lezen in de jaarlijkse bijlages bij het kopje visie > schoolbrochures.