De schoolraad is paritair samengesteld uit verkozenen van de leerkrachten, ouders en de plaatselijke gemeenschap.
• Een voorzitter
• Voor de ouders: de voorzitter van de ouderraad
• Voor de leerkrachten: een leerkracht uit kleuter-of lagere school
• Voor de plaatselijke gemeenschap: iemand uit Hoogstraten die geen kinderen meer op onze school heeft

De schoolraad is een wettelijk orgaan dat het leven van de school opvolgt en het beleid adviseert. Hij komt minstens 3 maal per jaar samen.