De schoolraad is paritair samengesteld uit verkozenen van de leerkrachten, ouders en de plaatselijke gemeenschap.
• Voorzitter, verslaggever: Suzanne Voermans, ondersteuning: Marjan Putman, Hilde Embrechts
• Voor de ouders: voorzitter ouderraad: Suzanne Voermans / ondervoorzitter ouderraad: Kitty Vandersmissen
• Voor de leerkrachten: Leen Hermans (kleuterschool) en Ria Van Dijck (lagere school)
• Voor de plaatselijke gemeenschap: Johan Lambregts, Jurgen Kemps 

De schoolraad is een wettelijk orgaan dat het leven van de school opvolgt en het beleid adviseert. Hij komt minstens 3 maal per jaar samen.