• We hebben een pedagogische raad op school die enkele keren per jaar samenkomt.
  • Wie is hierin vertegenwoordigd?
  • De directeur
  • Een pedagogisch begeleider
  • Een leerkracht lagere school
  • Een leerkracht kleuterschool
  • Een zorgleerkracht