ouders zijn welkom

Ouders mogen mee turnen, worden uitgenodigd in de klas (bij bepaalde projecten > bvb beroepen,..), mogen helpen bij diverse activiteiten en uitstappen met de kleuters, krijgen pedagogische en inhoudelijke informatieavonden, krijgen naast de algemene ouderinfoavond nog 2 uitnodigingen voor een oudercontact.