Verslagen

Ouders hebben wel eens vragen bij wat er op school gebeurt of willen zich actief inzetten voor de school. De ouderraad is een vereniging die gericht is op de samenwerking tussen ouders en de school, met het oog op het onderwijskundig en opvoedkundig welzijn van de kinderen.
De ouderraad wordt bij het begin van het schooljaar samengesteld uit alle geïnteresseerde ouders.

Werking

De ouderraad vergadert 4 à 5 keer per schooljaar. Er wordt gestreefd naar een efficiënte vergaderstijl: de agendapunten worden vooraf bepaald.
De ouderraad kan adviezen of voorstellen uitbrengen voor een betere schoolwerking. Ouders kunnen tijdens de vergadering onderling, met de directie en leerkrachten, vrijuit in alle vertrouwen van gedachten wisselen. Er is een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast zijn er nog vrije leden. Wie graag bij de ouderraad komt kan zich opgeven bij de voorzitter of bij de directeur. Mama’s en papa’s zijn welkom!

Wat doen wij?

Enkele voorbeelden van onze activiteiten:

  • Kinderdisco
  • Realisatie speelplaatsverfraaiing
  • Hulp bij feesten: Sinterklaasfeest, Carnaval, schoolfeest, …
  • Wafelverkoop 

Wat met de jaarlijkse opbrengst

Met de opbrengst van sommige van onze activiteiten werden en worden allerlei initiatieven gesteund:

  • Aanschaf computers
  • Heraanleg van de speelplaats
  • Mariaviering in Meersel-Dreef
  • Schoolreizen
  • Aankoop speeltuigen voor lagere school en kleuterschool