Een school maak je niet alleen.
Hiervoor werk je in een ploeg waar ieder een stem heeft.
DeĀ leerlingen, de ouders, de leerkrachten, de directie en de lokale gemeenschap participeren hierin.