Projectwerking

Wij leren onze kleuters met bewondering en verwondering kijken naar alles wat de natuur, de mens en de wereld ons te bieden heeft.

We gaan graag op stap of nodigen gasten uit die iets boeiends komen laten zien in het kader van ons lopend project. We hebben aandacht voor verkeersopvoeding, techniek en de natuur. We integreren activiteiten en materialen rond tijd, ruimte en ICT-gebruik in onze projecten.
We werken thema’s uit volgens de seizoenen en de jaarfeesten die zich aandienen. We gaan ook in op thema’s die de kleuters zelf aanbrengen of op thema’s uit onze culturele omgeving. Ons motto is zin in leven, zin in leren.

We geven aandacht aan thema’s die aansluiten bij de omgeving van kleuters en zeker ook uit de sociaal-emotionele leefwereld van kleuters.
De werkjes, liedjes en versjes, worden aan het eind van elk project meegegeven naar huis. De juf geeft regelmatig een projectbrief mee waarop staat wat we de volgende periode gaan doen.
We willen graag aansluiten bij de ervaringen van elke kleuter…Daarom vragen we aan de ouders om materiaal (prentenboek, CD, voorwerp,…) dat bij het project aansluit mee te geven naar school. Zo komt thuis weer een beetje dichter bij school.

Uitstappen

We proberen de projecten zo leuk en aantrekkelijk mogelijk te maken voor onze kleuters. Daarom trekken we er geregeld eens op uit en proberen we zoveel mogelijk uitstapjes te doen in thema.
Zoals naar het bos gaan, de kinderboerderij, de schoenenmaker, het museum, brandweer, … en nog zoveel meer.
Als we er niet zelf op uit kunnen trekken, zorgen we er voor dat er van alles op school gebeurt. Dan laten we de brandweer langs komen of een ziekenwagen of de verpleegster brengt een bezoekje in onze klas.
We gaan graag naar een toneelvoorstelling op maat voor onze kleuters of nodigen een toneelgezelschap uit op onze school.
Ook gaan we elk jaar een keer naar de Mosten en een keer op schoolreis.

Gasten op onze school.

Bij elk project is het weer een uitdaging om het zo boeiend mogelijk te maken voor kleuters.  We geven aan de ouders steeds een nieuwsbriefje mee zodat zij ook mee kunnen nadenken over de inhoud van het project. Wie zelf iets kan vertellen over het project is altijd welkom, wie iemand kent wordt vriendelijk verzocht dit even mee te delen aan de juffen.
In het kader van ervaringsgericht onderwijs willen we aansluiten bij de ervaringen van kleuters. Mensen uit de persoonlijke levensfeer van kleuters die iets in deklas komen tonen of vertellen geven altijd een meerwaarde aan het leerproces. In het kader van levensecht onderwijs willen we kleuters liefst naar het ‘echte’ materiaal toebrengen of het anders naar hen toe te brengen. Gasten worden op onze school altijd goed onthaald. De kleuters zijn nieuwsgierig naar hun inbreng. Dit verhoogt hun betrokkenheid en biedt weer meer leerkansen.