Overgang eerste leerjaar

Kleuters voorbereiden op het eerste leerjaar is een belangrijke taak van de kleuterschool. Dat begint al vanaf de eerste schooldag dat uw kleuter naar onze kleuterwerking komt. We kijken niet naar de leeftijd van uw kind maar naar zijn ontwikkelingspeil. Zo proberen we voortdurend om hem/haar een stukje verder te brengen in ontwikkeling. Kleuters die straks de overstap maken naar het eerste leerjaar worden intensiever begeleid en voorbereid. Het groepje oudste kleuters per klas is klein en kan daardoor meer persoonlijk en individueel geobserveerd en begeleid worden. Er wordt hiervoor nauw samengewerkt  met het eerste leerjaar. Vanaf januari wordt er gestart met het egeltjesproject. De oudste kleuters krijgen dan          extra impulsen in voorbereiding op lezen, rekenen en schrijven. We focussen op lees-, reken- en schrijfvoorwaarden. Het ‘echte’ lezen, rekenen en schrijven laten we over aan het eerste leerjaar. We vinden het veel belangrijker aan de fundamenten hiervoor te werken. Met het egeltjesproject  leggen we de nadruk op het creëren van een positief zelfbeeld zodat ze met veel vertrouwen naar het eerste leerjaar kunnen gaan. De juf van het eerste leerjaar wordt hierbij betrokken zodat ze haar reeds goed leren kennen. Na de Paasvakantie beginnen we ook met de overgangsdagen. Er zijn zes dagen waarop de kleuters van de laatste kleuterklas gaan samenwerken met de leerlingen van het eerste leerjaar. Ook hier ligt de nadruk op spelenderwijs lezen, rekenen en schrijven. Dat willen deze oudste kleuters nu ook echt: eindelijk mogen we echt gaan leren! Het is de bedoeling dat ze geprikkeld worden en echt ‘zin’ krijgen om naar het eerste leerjaar te gaan.  De kleuterjuffen bereiden deze dagen samen met de juf van het eerste leerjaar en de zorgjuf voor. De klas van het eerste leerjaar wordt mee gebruikt zodat die drempel ook zo goed als verdwijnt. Wij willen een echte basisschool zijn waar kinderen een stevige basisvorming krijgen. Dat begint al in de kleuterklas. Wij werken daarom met gelijkaardige werkvormen en materialen als op de lagere school.

Overgangsdagen

We organiseren ‘feestjes’ om de kleuters te motiveren en nieuwsgierig te maken naar het eerste leerjaar. Ze staan te trappelen om te leren lezen, schrijven en rekenen. We concentreren ons dan ook op die activiteiten.
Tijdens de ‘feestjes’ worden activiteiten door de kleuterjuf en door de juf van het eerste leerjaar gegeven. We gebruiken hierbij de klas van het eerste leerjaar, het leeseiland, de hoekenklas van het eerste leerjaar en de kleuterklassen. Op deze manier leren de kleuters spelenderwijs de juf, de lokalen van het eerste leerjaar goed kennen.
We doen rond mei en juni telkens drie feestjes: een letterfeest, getallenfeest en schrijffeest. De feestjes lopen telkens van 13.15u tot 14.30u. Na deze activiteiten mogen de kleuters ook meespelen met de lagere school op de speelplaats van de lagere school. Dat maakt ook deze stap weer wat kleiner!

Letterfeest

Mogelijke startactiviteiten:
– het letterwinkeltje (kleuterjuf)
– het boek van Moek (juf eerste leerjaar):

Activiteiten die aan bod kunnen komen:
– eerste letter eigen naam zoeken en creatief versieren
– letters toveren : wasco en ecoline
– ik zie, ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het begint met een ….
– tentoonstellingstafeltjes : zoveel mogelijk dingen verzamelen die met een bepaalde letter beginnen
– letters maken met uitsteekvormen (speeldeeg)
– woorden nastempelen