Ontmoeten

Een belangrijk aandachtspunt binnen onze kleuterwerking is het ‘ontmoeten’.

We willen samen met de directeur, de kleuterjuffen, de turnleerkracht, de zorgjuf en natuurlijk ook de ouders zorgen voor een fijne schoolsfeer.

Het is immers ons belangrijkste doel dat kleuters graag naar school komen! Daar
kunnen we alleen samen voor zorgen!

In het ontmoeten richten we ons op een positief gevoel hebben van zichzelf, van de anderen en van de wereld rondom zich. Dit alles in het teken van verbondenheid. Belonen, bevestigen en waarderen van inzet en groei staan hier centraal. We gaan er immers vanuit dat een kind met een goed welbevinden en een positief zelfbeeld de meeste ontwikkelingskansen heeft. Enkel met een goed welbevinden en een positief zelfbeeld kan een kind tot leren komen.

Feestvieren!

Het kan niet elke dag feest zijn…
Toch grijpen we op onze kleuterschool elke kans aan om feest te vieren. Feestvieren is erg belangrijk voor kleuters.
We stimuleren hun welbevinden door vooral veel plezier te beleven en eens in de belangstelling te mogen staan. We stimuleren hun sociale ontwikkeling door te leren aanvaarden dat ook een ander eens in de belangstelling mag staan en voelen ons blij bij het samen feesten. We werken aan denkontwikkeling en taalontwikkeling door af te tellen tot op de dag van het feest en leren waarom we deze keer feestvieren. We leren dat de jaar- en seizoensfeesten een steeds terugkerend ritueel zijn. We stimuleren motorische en muzische ontwikkeling door te zingen, dansen en bewegen! Jarig zijn, Sinterklaas, Carnaval, kleuterfeest,…redenen genoeg om te feesten!

Vieren

Naast uitbundig feesten maken we ook tijd om te vieren. Er is heel wat te vieren! Vieren heeft te maken met het creëren van een speciale sfeer. Peuters en kleuters zijn over het algemeen zeer sfeergevoelig. Ze genieten zichtbaar van gezelligheid, maar voelen ook feilloos aan als er een verdrietige stemming heerst.
We vieren op onze kleuterschool de afsluiting van een project, Kerstmis, Pasen, Vaderdag, Moederdag, de geboorte van een zusje/broertje of zomaar omdat je blij bent vandaag.