Een muzisch-creatieve kleuterschool

We willen kleuters een omgeving aanbieden waar mooie dingen te horen of te zien zijn, waar kleuters met bewondering en verwondering bij de dingen blijven stilstaan en waar ze aangemoedigd worden om zich muzisch te uiten.
We laten de kleuters hun leefwereld ontdekken, het mooie zien, luisteren naar muziek en genieten van de natuur, een prentenboek, kunstwerk, mooie foto of andere media.
Naast dit beleven willen we hen ook begeleiden tot actief, muzische kleuters: toneel spelen, dansen, bewegen, zingen, schilderen, kleien, tekenen, knutselen en musiceren.

We genieten van creatieve activiteiten zoals zingen, dansen, musiceren, theater, knutselen,… We leren spelenderwijs schrijven met schrijfdans. We genieten wekelijks van de creatieve juffen tijdens poppenspel of toneeltjes.
We hebben elk jaar een kleuterfeest in de feestzaal of kapel van onze school.

Creatieve activiteiten.

Kleuters kunnen tijdens hoekenwerk heel creatief aan de slag in de verschillende klasjes.
Natuurlijk bieden we als kleuterjuf ook andere creatieve activiteiten aan. Deze worden klassikiaal of in kleine groepjes aangeboden.
Zowel de kleuterjuffen als de kleuters exploreren samen de muzische omgeving en staan open voor de kunstzinnige elementen ervan. We kijken naar de wereld om ons heen of bekijken kunstuitingen van anderen. Het waarnemen, beleven en ervaren is steeds het vertrekpunt bij creatief werken. We willen bij de kleuters interesse wekken voor het kunstzinnige in het totale leerproces en de culturele belangstelling in de kleuterklas stimuleren.
De kleuters krijgen daarna de kans om vanuit hun fantasie te experimenteren met verschillende werkvormen, technieken en materialen. Schilderen, boetseren, knutselen, tekenen, musiceren, zingen, poëzie, dramatiseren, dans- en bewegingsexpressie,…We laten alle werkvormen op regelmatige wijze aan bod komen.
Het proces is ook hier belangrijker dan het resultaat. Vaak krijgt u het resultaat niet eens te zien als ouder omdat er niet naar een tastbaar resultaat toe gewerkt wordt. Toch proberen we via tentoonstellingen, werkmappen, toneeltjes en optreden u steeds bij deze kunstzinnige werkvormen te betrekken.

Zingen, dansen en musiceren

Kleuters beginnen al vroeg muziek bewust te ervaren. Samen zingen en dansen vinden ze meestal fantastisch. Dansen is voor kleuters een hele goede manier om controle over het lichaam te krijgen en te leren bewegingen te coördineren. Het ritmisch bewegen in de ruimte bevordert de ruimtelijke oriëntatie. Ritmische oefeningen zijn belangrijk in voorbereiding op het lezen en schrijven. We luisteren naar een heel gamma van muziek: van klassieke muziekstukken tot hippe hits. We experimenteren met klanken, leren omgaan met ritme en doen ritmische klap- en stapoefeningen.
Zingen levert een flinke bijdrage aan de taalontwikkeling. Kleuterjuffen zingen de hele dag door. Afspraken worden dikwijls al zingend naar de kleuters toe gezongen en worden zo veel sneller nageleefd….Probeer het maar eens uit thuis! We zingen veel oude en nieuwe kinderliedjes in de klas. Zeker de oude kinderliedjes krijgen op onze kleuterschool extra aandacht via het rusthuisproject. Kijk maar eens onder ‘ontmoeten’!
Ook muziekinstrumenten zijn op onze kleuterschool niet weg te denken. De musiceerhoek is altijd open en de kleuterjuf biedt vaak begeleid musiceren aan. Voor een kleuter is musiceren meer dan spelen alleen. Het is voor hem een manier om zich te uiten. Dat maakt hem al een echte muzikant. Het zingen en ritmes slaan zijn voor hem manieren om te vertellen wat er in hem omgaat. We hebben dan ook een rijke verzameling aan instrumenten: van zelfgemaakte schuddozen tot een echte djembé.
Verder blijft muziek natuurlijk gewoon leuk voor kleuters. Schaam je dus niet; zing, dans en maak muziek met je kleuter!