Op de parking aan de voetbalvelden (begin van de dreef) of op de Vrijheid.

Je mag nooit de dreef achter de school of het schoolterrein binnen rijden.

Parkeerplaatsen op school zijn er voor het onderwijzend personeel.