1. Schoolbrochure
2. De samenleefregel
3. De uitgebreide onderwijsregelgeving

4. De jaarlijkse bijlages:

4.1 Welkomstbrief van de directeurs
4.2 Schoolteam basisschool
4.3 Vakantiedagen en bijzondere dagen 2018-2019
Wij houden ons aan de officiële Belgische vakantiedagen.
http://onderwijs.vlaanderen.be/schoolvakanties

Lokale vrije dagen
5 oktober 2018
20 juni 2019
Pedagogische studiedagen
vrij voor kinderen!
10 oktober 2018
5 december 2018
20 februari 2019

4.4 Bijdragenregeling 2018-2019
4.5 Info voor ouders – antipestplan
4.6 CLB Hoogstraten helpt

4.6.1 Info voor ouders en scholen: Jef Schoofs

5. Schooldoorlichting