Inschrijven of vrijblijvende informatie?

 • Kom even binnen – Vrijheid 234 te 2320 Hoogstraten
 • Mail de directeur – marjan.putman@klein-seminarie.be
 • Mail naar school – basisschool@klein-seminarie.be
 • Bel naar school – 03/3404045

Meebrengen

Een officieel document waarop de identiteit en de geboortedatum van je kind wordt bevestigd: trouwboekje of  geboortebewijs of identiteitskaart of SIS-kaart. Wij nemen hiervan een kopie op de school.

Vertellen en informatie geven

Vertel op school wat belangrijk is om goed en veilig onderwijs te geven aan uw kind: het schoolverleden, medische gegevens, eventuele allergieën,  sociale en emotionele gegevens,…
Gebruik volgend formulier om u goed voor te bereiden: Beginsituatie kleuterschool

 

Ondertekenen

  • Inschrijffiche met engagementsverklaring
  • Bevraging ministerie van onderwijs

 Schooljaar 2017 – 2018

Instapdata voor nieuwe kleuters:

Kleuters die de leeftijd van 2,5 jaar bereikt hebben mogen pas een eerste keer naar school komen op één van de volgende wettelijk opgelegde instapdata:

 • donderdag 1 september 2017 (voor kleuters ten laatste geboren op 01/03/2015)
 • maandag 6 november 2017 (na de herfstvakantie) (voor kleuters ten laatste geboren op 06/05/2015)
 • maandag 8 januari 2018 (na de kerstvakantie) (voor kleuters ten laatste geboren op 08/07/2015)
 • woensdag 1 februari 2018 (voor kleuters ten laatste geboren op 01/08/2015)
 • maandag 19 februari 2018 (na de krokusvakantie) (voor kleuters ten laatste geboren op 19/08/2015)
 • maandag 16 april 2018 (na de paasvakantie) (voor kleuters ten laatste geboren op 16/10/2015)
 • maandag 14 mei 2018 (na Hemelvaart) (voor kleuters ten laatste geboren op 14/11/2014)

Inschrijven met voorrang: 19 februari 2018 tot 2 maart 2018. Je kan nu al aanmelden en een afspraak maken.

   •  Broers en zussen (brussen) van kinderen die reeds op het Klein Seminarie zitten krijgen voorrang tot inschrijven.
   •  Kinderen van het personeel krijgen voorrang tot inschrijven.
   •  Personeel en kinderen op onze school krijgen in januari een briefje mee om in te vullen of hier:
   •  Plaatsen worden toegekend in volgorde van inschrijven.

Inschrijven zonder voorrang: vanaf 16 april 2018. Je kan nu al aanmelden en een afspraak maken.

   •  Kinderen met geboortejaar 2016, die geen voorrang krijgen op onze school.
   •  Kleuters met geboortejaar 2016 die pas starten in het schooljaar 2019-2020 worden ook nu ingeschreven.
   •  Kinderen die in Hoogstraten wonen krijgen een uitnodiging per post of hier:
   •  Kinderen die niet in Hoogstraten wonen zijn ook welkom.
   •  Plaatsen worden toegekend in volgorde van inschrijven.

Er zijn in elke kleuterklas nog een paar plaatsen. Stel niet uit. Onze plaatsen zijn beperkt.
Op onze kleuterschool hebben we afgesproken dat er plaats is voor 104 kleuters.
Maak een afspraak om in te schrijven bij de directeur.